Theo baocongthuong.com.vn - 08/06/2011
Điện lực Ninh Bình: Chú trọng công tác tuyên truyền

Theo đó, những công văn gửi khách hàng thông báo tình hình cấp điện, kêu gọi tiết kiệm điện được công ty soạn thảo rất “khiêm nhường”. Thí dụ, công văn gửi Đài phát thanh, báo Ninh Bình đề nghị cụ thể thời gian phát sóng, đăng tin “Tiết kiệm điện - một nét văn hóa”, đầu công văn nêu rõ các khó khăn trong sản xuất và cung ứng điện của tập đoàn, tổng công ty, cuối công văn bao giờ cũng: “Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng”.

CôngThương - Tất cả hơn 10 bộ công văn gửi các cấp, ngành, khách hàng dùng điện trong tỉnh, các giải pháp được triển khai tới các điện lực và đơn vị trực thuộc đều được giám đốc cho phô tô để gửi các nhà báo có tài liệu viết bài, đưa tin. Ông Phòng cho biết thêm, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả. Công văn cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị gây lãng phí điện. Cùng với đó, công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm điện với đủ các thành phần chủ chốt để có “hiệu lực” chỉ đạo.

Những năm qua, Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong điều kiện môi trường xã hội nhiều biến động. Tuy nhiên, công ty đã vượt qua thách thức và luôn hoàn thành các chỉ tiêu tập đoàn, tổng công ty giao. Riêng năm 2010, công ty đã tiếp nhận 10.063 khách hàng nông thôn và các trạm biến áp. Công tác an toàn và bảo hộ lao động được quan tâm chú trọng, kiểm tra thường xuyên. Xây dựng và ban hành chỉ đạo nhiều văn bản liên quan. Hạn chế nhiều sự cố xảy ra. Tổ chức bồi huấn, kiểm tra nghiêm quy trình kỹ thuật, an toàn lao động tới toàn thể CBCNV. Tổ chức khám định kỳ sức khỏe cho 100% CBCNV

Bên cạnh đó, công ty luôn chăm lo đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV, chế độ lương, thưởng được kịp thời chi trả; chú trọng tăng năng suất lao động để cải thiện chế độ tiền lương cho CBcNV (mức lương bình quân hiện tại đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng); phát động nhiều phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi từ công ty xuống tới các điện lực, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

Để đối phó với biến động tài chính, giá cả, nguyên vật liệu, lãi suất ngân hàng tăng ảnh hưởng đến giá thành đầu tư các công trình…, trong những năm qua, công ty đã đề ra nhiều biện pháp tiết kiệm như: Chọn lọc sử dụng tối đa vật tư, thiết bị thu hồi, tiết kiệm xăng dầu và các chi phí khác. Kết quả năm 2010, lợi nhuận sản xuất – kinh doanh điện đạt 2,4 tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh khác là 3,9 tỷ đồng. Được bộ, tập đoàn, tỉnh tặng nhiều bằng khen .

Theo Giám đốc Phòng, năm 2011, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc xác định là một năm rất khó khăn. Nguồn điện cung cấp vẫn thiếu hụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối điện, nguy cơ tiềm ẩn về lạm phát và sự mất giá đồng tiền sẽ tác động đến lãi suất tín dụng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Đối với Công ty Điện lực Ninh Bình, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh điện trong năm 2011 được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao phấn đấu rất cao, các ngành nghề kinh doanh khác như: viễn thông, khách sạn, truyền hình cáp, sản xuất bê tông gặp nhiều khó khăn và phải cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp kinh doanh cùng mục tiêu… Tuy khó khăn là vậy, nhưng công ty vẫn quyết tâm hoàn thành tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Cụ thể: Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý kinh doanh, đảm bảo công suất nguồn điện và cung cấp theo phương thức linh hoạt nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải từ 29-32%. Phấn đấu tăng sản lượng điện thương phẩm và đạt chỉ tiêu tổn thất toàn hệ thống không lớn hơn 5,5%. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng và chết người, đảm bảo an toàn người và thiết bị trong khi vận hành. Phát triển bền vững kinh doanh viễn thông công cộng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. Ổn định kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn và phát triển thị trường tiêu thụ cột điện bê tông li tâm dự ứng lực. Tăng năng suất lao động, tận thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ hiện có để đảm bảo quỹ tiền lương và thu nhập cho người lao động. Bảo toàn vốn, hoạt động có lãi và đảm bảo mức thu nhập của CBCNV không thấp hơn năm trước.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, năm 2011, công ty phấn đấu đảm bảo công tác tài chính minh bạch, vượt chỉ tiêu lợi nhuận của tổng công ty giao. Theo đó, các đơn vị chủ động cân đối hoàn thành kế hoạch được giao và thực hiện nghiêm túc việc thu nộp tiền điện theo quy định của công ty. Công ty cũng làm việc cụ thể với từng điện lực về khâu tổ chức, con người, quản lý chặt chẽ việc tuyển và sử dụng lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh và không ngừng tăng năng suất lao động. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế phân cấp cho các đơn vị nhằm tăng tính chủ động, đáp ứng yêu cầu thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, giải quyết kịp thời những vướng mắc và kiến nghị liên quan đến quyền lợi và chính sách của người lao động. “Tất cả vì mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thắng lợi vào thành công chung của ngành Điện cũng như sự phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh Ninh Bình” - Giám đốc Phòng khẳng định.