EZ

Thiết bị đo kiểm EZ: máy hiện sóng, máy phát sóng, máy đềm tần số

Máy đếm tần số (đo chu kỳ, frequency counter) của EZ Digital

Máy đếm tần số (đo chu kỳ, frequency counter) của EZ Digital. Gồm nhiều Model. Dùng để đo tần số, đo chu kỳ của các tín hiệu điện, điện tử.

EZ analog oscilloscope, máy hiện sóng

Máy hiện sóng Analog (Dao động ký, OScilloscope ) của EZ Digital (Korea). Dùng để đo, quan sát dạng sóng tín hiệu điều khiển trong các mạch điện tử hoặc thiết bị điện tử.

EZ digital oscilloscope, máy hiện sóng

Máy hiện sóng digital (Dao động ký, OScilloscope ) của EZ Digital (Korea). Gồm nhiều Model. Thường dùng để đo đạc, quan sát các tín hiệu điện trong các mạch điện tử, dùng để nghiên cứu hoặc sửa chữa thiết bị điện tử.