Chint

Thiết bị điện Chint : ACB, MCCB, MCB, biến tần, nút nhấn, đèn báo

NM1-1250h

Chint MCCB NM1-1250 là MCCB của Chint dòng cắt 65kA, ngưỡng dòng điện 700A, 800A, 900A, 1000A, 1250A, điện áp max 800V.

NM1-125

MCCB Chint NM1-125 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A; ue 690V.

NM1-800

Chint MCCB NM1-800 là MCCB của Chint dòng cắt 60kA, ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A, điện áp làm việc 690V.

NM1-63

MCCB Chint NM1-63 dòng cắt 15kA, 35kA; ngưỡng dòng điện 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A; ue 690V.

NM1-630

Chint MCCB NM1-630 là MCCB của Chint dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 400A, 450A, 500A, 630A; điện áp làm việc 690V.

NM8-1250

MCCB Chint NM8-1250 dòng cắt 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; ue 690V.

NM1-400

MCCB Chint NM1-400 dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 225A, 250A, 300A, 315A, 350A, 400A; ue 690V.

NM8-800

MCCB Chint NM8-800 dòng cắt 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A; ue 690V.

NM1-250

MCCB Chint NM1-250 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A; ue 690V.

NM8-630

MCCB Chint NM8-630 dòng cắt 50kA, 85kA; ngưỡng dòng điện 250A, 315A, 350A, 400A, 500A; ue 690V.