Sanil

Cảm biến : cảm biến quang, nhiệt độ, siêu âm, laser, áp suất

Máy hiện sóng Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 200MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ tính, hình tròn, đường kính 18mm, loại 2 dây, sử dụng nguồn xoay chiều 20-250V. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Máy hiện sóng Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 200MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại từ tính, hình tròn, đường kính 30mm, loại 2 dây, sử dụng nguồn xoay chiều 20-250V. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Máy hiện sóng Tektronix TDS2014B 100 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2014B 100 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 4 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, hình vuông. Dùng để phát hiện mọi loại vật thể. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Máy hiện sóng Tektronix TDS2012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Cảm biến từ Sanil, vuông

Cảm biến từ (proximitive sensor) Sanil hình vuông. Dùng để phát hiện những vật kim loại. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

Máy hiện sóng Tektronix TDS2004B 60 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2004B 60 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 4 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến