LS

Thiết bị điện LS : VCB, ACB, MCCB, MCB, biến tần, encoder

LS ACB

Metasol ACB (Air Circuit Breaker) của LS đáp ứng dòng ngắt mạch tối đa 120kA, 6300A tại điện áp AC500V, được kiểm tra chất lượng bởi KEMA theo tiêu chuẩn IEC60947-2, OCR Trip Relay với nhiều chức năng: Bảo vệ, đo lường, phân tích và giám sát hệ thống..

Encoder LS Mecapion (Metronix) H40

Encoder LS Mecapion (Metronix) H40 là bộ mã hóa vòng quay tương đối (incremental encoder) có đường kính ngoài 40mm, cốt âm (rỗng) đường kính 8mm, độ phân giải 10, 30, 48, 50, 60, 72, 75, 100, 120, 125, 192, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 0500, 512, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

ACB LS Metasol

ACB (Air Circuit Breaker Máy cắt không khí) LS Metasol đáp ứng dòng ngắt mạch tối đa 120kA, 6300A tại điện áp AC500V, được kiểm tra chất lượng bởi KEMA theo tiêu chuẩn IEC60947-2, OCR Trip Relay với nhiều chức năng: Bảo vệ, đo lường, phân tích và giám sát hệ thống..

Encoder LS Mecapion (Metronix) S50

Encoder incremental LS Mecapion (Metronix) H35 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 35mm, cốt âm (rỗng) đường kính 8mm, độ phân giải 512, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) H62

Encoder LS Mecapion (Metronix) H62 là bộ mã hóa vòng quay tương đối (incremental encoder) có đường kính ngoài 62mm, cốt âm (rỗng) đường kính 10mm, độ phân giải 1000, 1024, 2048 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) S50

Encoder LS Mecapion (Metronix) S50 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 50mm, cốt lồi đường kính 8mm, độ phân giải 10, 30, 48, 50, 60, 72, 75, 100, 120, 125, 192, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 0500, 512, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) H60

Encoder LS Mecapion (Metronix) H60 là bộ mã hóa vòng quay tương đối (incremental encoder) có đường kính ngoài 60mm, cốt âm (rỗng) đường kính 12.7mm, độ phân giải 2000, 2048, 3000, 6000 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) S40

Encoder LS Mecapion (Metronix) S40 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 40mm, cốt lồi đường kính 6mm, độ phân giải 10, 30, 48, 50, 60, 72, 75, 100, 120, 125, 192, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 0500, 512, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) H45

Encoder LS Mecapion (Metronix) H45 là bộ mã hóa vòng quay tương đối (incremental encoder) có đường kính ngoài 45mm, cốt âm (rỗng) đường kính 8mm, độ phân giải 2000, 2048, 2500, 3000, 5000, 6000 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp

Encoder LS Mecapion (Metronix) S30

incremental encoder LS Mecapion (Metronix) S30 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 30mm, cốt lồi đường kính 4mm, độ phân giải 200, 500, 1000, 1024, 2500 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp