Mitsubishi

Thiết bị Mitsubishi

Mitsubishi AE630-SW

ACB Mitsubishi AE1000-SW : Máy cắt không khí (Air Circuit Breaker ACB) 1000A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

AE3200-SW

Máy cắt không khí AE3200-SW (Mitsubishi) 3200A, 85kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Mitsubishi AE1250-SW

Air Circuit Breaker AE1250-SW : Máy cắt không khí (Mitsubishi) 1250A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

AE4000-SW

Air Circuit Breaker AE4000-SW : Máy cắt không khí (Mitsubishi) 4000A, 85kA, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Mitsubishi AE1600-SW

Máy cắt không khí Mitsubishi AE1250-SW :1600A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

AE5000-SW

Air Circuit Breaker Mitsubishi AE5000-SW : Máy cắt không khí 5000A, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

máy cắt không khí

Mitsubishi AE2000-SWA : Máy cắt không khí 1600A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

AE5000-SW

Air Circuit Breaker Mitsubishi AE6300-SW : Máy cắt không khí 6300A, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

máy cắt không khí

AE2500-SW : Máy cắt không khí Mitsubishi 2500A, 85kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Mitsubishi NF1250-SEW

MCCB Mitsubishi NF1250-SEW : Chỉnh dòng điện 600A - 1250A, khả năng cắt 85kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.