Rudolf (Transducer, meter)

Thiết bị điện Rudolf : đồng hồ, biến dòng, transducer dòng điện, điện áp, công suất

AC current transducer

AC current transducer (dòng điện xoay chiều) dùng để biến đổi từ dòng điện xoay chiều thành tín hiệu tương tự 1 chiều (4-20mA, 0-10V) cung cấp cho các thiết bị điều khiển tự động hoặc bộ hiển thị xử lý

AC current transducer

AC voltage transducer (điện áp xoay chiều) dùng để biến đổi từ điện áp xoay chiều thành tín hiệu tương tự 1 chiều (4-20mA, 0-10V) cung cấp cho các thiết bị điều khiển tự động hoặc bộ hiển thị xử lý.