Teco

Thiết bị điện Teco : ACB, MCCB, MCB, biến tần

teco to-50e

TO-50E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 15A, 20A, 30A, 40A, 50A; icu = 2.5kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-400e

TO-400E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 250A, 300A, 350A, 400A; icu = 22kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-100ec

TO-100EB, TO-100EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A; icu = 10kA, 15kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-630eb

TO-630EB : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 500A, 600A, 630A; icu = 25kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-125ec

TO-125EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 125A; icu = 22kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-630eb

TO-800EB : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 700A, 800A; icu = 35kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco to-225ec

TO-225E : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 125A, 150A, 175A, 200A, 225A; icu = 15kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco cu-11

CU-11 : Contactor TECO; dòng điện 11A ở 440VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco to-250ec

TO-250EC : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 250A; icu = 22kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco cu-16

CU-16 : Contactor TECO; dòng điện 16A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.