Chuyển nguồn tự động ATS

Bộ chuyển nguồn tự động (ATS) dùng để chuyển nguồn khi mất điện.

Socomec ATys 3S 125A

Socomec ATys 3S 125A dùng để chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay

Socomec ATys 3S 250A

ATS Socomec ATys 3S 400A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay

Socomec ATys 3S 125A

ATS Socomec ATys 3S 160A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay

Socomec ATys 3S 630A

ATS Socomec ATys 3S 630A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay

Socomec ATys 3S 250A

ATS Socomec ATys 3S 250A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay

ATS Yogirotech

Các bộ chuyển nguồn tự động (ATS : Automatic Transfer Switch) và bộ điều khiển, điều khiển hòa đồng bộ (ATS controller, Synchronizer) của Yogirotech (Korea)