Thiết bị chống sét

Thiết bị chống sét : kim thu sét, cọc tiếp địa, chống sét lan truyền đường nguồn, đường tín hiệu điện thoại, mạng lan, internet

OBO V20-C/1+NPE

OBOV20-C/1+NPElà thiết bị chống sét lan truyền 1 pha, dùng tốt nhất cho hệ thống TT, TN-S, TN-C

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model ST-PDB5 của SineTamer (Mỹ)

OBO V20-C/1

OBOV20-C/1là thiết bị chống sét lan truyền 1 pha, dùng tốt nhất cho hệ thống TN-S, TN-C

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model LA-ST180 của SineTamer (Mỹ) -

OBO V20-C 3+NPE

V20-C 3+NPE+AS : Chống sét lan truyền OBO 3 pha + NPE, 40kA, có đèn tín hiệu và còi báo động.

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model LA-ST60 của SineTamer (Mỹ) -

OBO V20-C 3+NPE

V20-C 3+NPE : Chống sét lan truyền 3 pha OBO 3 phase + NPE, 40kA, 60kA, 120kA.

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model RM-ST180 của SineTamer (Mỹ) -

OBO V20-C 4

V20-C 4 : Chống sét lan truyền OBO 3 phase I max 150kA.

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model RM-ST120 của SineTamer (Mỹ) -