Theo icon.evn.com.vn - 07/06/2011
Hải Dương: 49.251 hộ nghèo, thu nhập thấp đăng ký mua điện theo giá ưu đãi

Theo Sở Công thương, đến ngày 2-6, toàn tỉnh có 49.251 hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đăng ký mua điện theo giá ưu đãi, chiếm 90,8% tổng số hộ nghèo, hộ thu nhập thấp trong toàn tỉnh.

Các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Bình Giang, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Thanh Hà có hơn 90% số hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đăng ký mua giá điện ưu đãi. Ở TP Hải Dương, tỷ lệ trên là hơn 52%, Kim Thành 75,8%, Gia Lộc 88%. Có gần 29 nghìn hộ đăng ký hưởng giá điện ưu đãi tại các HTX dịch vụ điện, hơn 3.000 hộ đăng ký tại các doanh nghiệp bán lẻ điện tại các huyện, thành phố, thị xã.

Sở Công thương đã yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã nhanh chóng rà soát, hướng dẫn hộ nghèo và hộ thu nhập thấp thực hiện việc hưởng giá điện ưu đãi. Sở sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Hải Dương kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá điện ưu đãi cho hộ nghèo tại các HTX dịch vụ điện và các doanh nghiệp bán lẻ điện để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng điện.