bảo vệ thấp áp

Selec 600VPR : Relay bảo vệ quá áp, thấp áp, lắp Din rail, ngõ ra 1 CO, quá áp 2.5% - 25%, thấp áp 2.5%-25%, thời gian 0.2S-10S .


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Bảo vệ điện áp dây / 3Ø - 3 wire input
  • Bảo vệ quá áp, Bảo vệ thấp áp / Monitors Over voltage, Under Voltage
  • Hiển thị LED / LED indication: Relay ON
  • Nhỏ gọn / Slim, Space saving design
  • Lắp Din rail / DIN Rail mount
  • Sai số tác độn 10V
  • Cấp bảo vệ : 50 đối với mặt, 40 đối với vỏ, 20 đối với vít bắt dây
  • Tiêu chuẩn : CE và đang xúc tiến UL

Tài liệu kỹ thuật liên quan
Bảng giá Selec