bảo vệ mất pha

Selec 600PSR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha lắp Din rail, ngõ ra 1 CO, tác động khi điện áp dưới 70%, thời gian tác động 100mS .


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Bảo vệ điện áp dây / 3Ø - 3 wire input
  • Bảo vệ mất pha, sai thứ tự pha (đảo pha) / Monitors Phase sequence, Phase missing
  • Hiển thị LED / LED indication: Relay ON
  • Nhỏ gọn / Slim, Space saving design
  • Lắp Din rail / DIN Rail mount
  • Sai số tác độn 10V
  • Cấp bảo vệ : 50 đối với mặt, 40 đối với vỏ, 20 đối với vít bắt dây
  • Tiêu chuẩn : CE và đang xúc tiến UL

Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Selec 600PSR
Bảng giá Selec