Schneider Electric

Máy cắt không khí Schneider Electric, dòng điện định mức 1000A, 1250A, 1600A, dòng cắt 42kA.


FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rated current : 1000A, 1250A, 1600A
 • Số cực : 3P, 4P
 • Loại : Fixed (cố định), Drawout (kéo ra)
 • Khả năng cắt / breaking capacity 42kA
 • Tương thích tiêu chuẩn / Circuit breakers and auxiliaries comply with the following international standard: IEC 947-2

Phương lai bán Schneider Electric ACB có các mã sau đây
 • NT10H13F2 : 3 pha, 1000A, 42kA, cố định
 • NT12H13F2 : 3 pha, 1250A, 42kA, cố định
 • NT16H13F2 : 3 pha, 1600A, 42kA, cố định
 • NT10H14F2 : 4 pha, 1000A, 42kA, cố định
 • NT12H14F2 : 4 pha, 1250A, 42kA, cố định
 • NT16H14F2 : 4 pha, 1600A, 42kA, cố định
 • NT10H13D2 : 3 pha, 1000A, 42kA, kéo ra
 • NT12H13D2 : 3 pha, 1250A, 42kA, kéo ra
 • NT16H13D2 : 3 pha, 1600A, 42kA, kéo ra
 • NT10H14D2 : 4 pha, 1000A, 42kA, kéo ra
 • NT12H14D2 : 4 pha, 1250A, 42kA, kéo ra
 • NT16H14D2 : 4 pha, 1600A, 42kA, kéo ra

Các thông tin liên quan Schneider Electric ACB 1000A, 1250A, 1600A