Masterpact H2

ACB Schneider Masterpact H2, dòng điện 600A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A dòng cắt 50kA


FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rated current : 600A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A
 • Số cực : 3P, 4P
 • Loại : Fixed (cố định), Drawout (kéo ra)
 • Khả năng cắt / breaking capacity 50kA
 • Tương thích tiêu chuẩn / Circuit breakers and auxiliaries comply with the following international standard: IEC 947-2

Phương lai bán Schneider Electric ACB có các mã sau đây
 • NT06H23F2 : 3 pha, 630A, 50kA, cố định
 • NT08H23F2 : 3 pha, 800A, 50kA, cố định
 • NT10H23F2 : 3 pha, 1000A, 50kA, cố định
 • NT12H23F2 : 3 pha, 1250A, 50kA, cố định
 • NT16H23F2 : 3 pha, 1600A, 50kA, cố định
 • NT06H24F2 : 4 pha, 630A, 50kA, cố định
 • NT08H24F2 : 4 pha, 800A, 50kA, cố định
 • NT10H24F2 : 4 pha, 1000A, 50kA, cố định
 • NT12H24F2 : 4 pha, 1250A, 50kA, cố định
 • NT16H24F2 : 4 pha, 1600A, 50kA, cố định
 • NT06H23D2 : 3 pha, 630A, 50kA, kéo ra
 • NT08H23D2 : 3 pha, 800A, 50kA, kéo ra
 • NT10H23D2 : 3 pha, 1000A, 50kA, kéo ra
 • NT12H23D2 : 3 pha, 1250A, 50kA, kéo ra
 • NT16H23D2 : 3 pha, 1600A, 50kA, kéo ra
 • NT06H24D2 : 4 pha, 630A, 50kA, kéo ra
 • NT08H24D2 : 4 pha, 800A, 50kA, kéo ra
 • NT10H24D2 : 4 pha, 1000A, 50kA, kéo ra
 • NT12H24D2 : 4 pha, 1250A, 50kA, kéo ra
 • NT16H24D2 : 4 pha, 1600A, 50kA, kéo ra

Các thông tin liên quan ACB Schneider Masterpact H2