Encoder LS Mecapion (Metronix) S50

Encoder LS Mecapion (Metronix) S50 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 50mm, cốt lồi đường kính 8mm, độ phân giải 10, 30, 48, 50, 60, 72, 75, 100, 120, 125, 192, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 0500, 512, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Nguồn cung cấp 5-24VDC / DC
 • Độ phân giải : từ 10 đến 3600 xung / vòng
 • Ngõ ra : Transistor cực thu hở, điện áp, Line driver
 • Tần số đáp ứng tối đa : 150KHz với loại <= 2048 xung / vòng; 300KHz với loại từ 2500 xung / vòng


Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ :

Giải mã thông số Encoder LS Mecapion (Metronix) S50


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT :


PHƯƠNG LAI BÁN ENCODER TƯƠNG ĐỐI LS MECAPION (ENCODER METRONIX) CÓ CÁC MÃ SAU :

 • S50-8-0010 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 10 xung/vòng
 • S50-8-0030 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 30 xung/vòng
 • S50-8-0048 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 48 xung/vòng
 • S50-8-0050 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 50 xung/vòng
 • S50-8-0060 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 60 xung/vòng
 • S50-8-0072 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 72 xung/vòng
 • S50-8-0075 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 75 xung/vòng
 • S50-8-0100 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 100 xung/vòng
 • S50-8-0120 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 120 xung/vòng
 • S50-8-0125 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 125 xung/vòng
 • S50-8-0192 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 192 xung/vòng
 • S50-8-0200 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 200 xung/vòng
 • S50-8-0250 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 250 xung/vòng
 • S50-8-0256 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 256 xung/vòng
 • S50-8-0300 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 300 xung/vòng
 • S50-8-0360 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 360 xung/vòng
 • S50-8-0400 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 400 xung/vòng
 • S50-8-0500 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 500 xung/vòng
 • S50-8-0512 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 512 xung/vòng
 • S50-8-0600 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 600 xung/vòng
 • S50-8-0720 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 720 xung/vòng
 • S50-8-1000 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 1000 xung/vòng
 • S50-8-1024 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 1024 xung/vòng
 • S50-8-2000 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 2000 xung/vòng
 • S50-8-2048 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 2048 xung/vòng
 • S50-8-2500 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 2500 xung/vòng
 • S50-8-3000 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 3000 xung/vòng
 • S50-8-3600 : Encoder tương đối, 5-24VDC, 3600 xung/vòng