Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000 . Bảo vệ mất pha, bảo vệ đảo pha, bảo vệ quá áp , bảo vệ kém áp dùng nguyên tắc áp. Thích hợp dùng cho tủ điện tổng hoặc nhánh.


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
  • 4 Led hiển thị lỗi : mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp
  • Chỉnh bảo vệ quá áp, thiếu bằng biến trở
  • Chỉnh được thời gian bảo vệ quá áp, thiếu áp 0.1 - 10 giây
  • Thời gian tác động <1s nếu mất pha, đảo pha tác động
  • Tiêu chuẩn IEC 60497-5-1
  • Gắn mặt ray hoặc bắt vít


PHƯƠNG LAI BÁN CÁC SẢN PHẨM RELAY BẢO VỆ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ DELAB :

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000
Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất (OC/EF) Delab TM-9000S
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT)
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8300S (IDMT)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8200S (DTL)
Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 14 cấp Delab NV-14S(144x144)
Bộ điều khiển tụ bù 5, 7 cấp Delab NV-5S, NV-7S (96x96)
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000S
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-18c, TMI-18C