Relay thời gian HanYoung T48N

Relay thời gian tương tự HanYoung T48N, sử dụng đế cắm 8 chân, có nhiều khoảng thời gian sử dụng. Đặc biệt, có nút gạt để chỉnh đơn vị thời gian là giây, phút hoặc giờ


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
  • Sử dụng đế cắm 8 chân tròn
  • Điện áp điề khiển 24~240VDC hoặc 220VAC
  • Chọn được đơn vị tính là giây, phút hoặc giờ


Phương Lai bán Relay thời gian (Timer : bộ định thời) HanYoung như sau

  • T48N - 01 : On delay Timer 0.01 ~ 1 giây / 0.01 ~ 1 phút / 0.01 ~ 1 giờ
  • T48N - 03 : On delay Timer 0.01 ~ 3 giây / 0.01 ~ 3 phút / 0.01 ~ 3 giờ
  • T48N - 06 : On delay Timer 0.01 ~ 6 giây / 0.01 ~ 6 phút / 0.01 ~ 6 giờ
  • T48N - 10 : On delay Timer 0.01 ~ 10 giây / 0.01 ~ 10 phút / 0.01 ~ 10 giờ
  • T48N - 30 : On delay Timer 0.01 ~ 30 giây / 0.01 ~ 30 phút / 0.01 ~ 30 giờ
  • T48N - 60 : On delay Timer 0.01 ~ 60 giây / 0.01 ~ 60 phút / 0.01 ~ 60 giờ