Siemens MCCB 3VT2

Siemens MCCB. Dòng 3VT2, kiểu điện tử (Electronic Trip Relay), dòng điện 200A, 250A, dòng cắt icu 36kA


Frame size Dòng điện Dòng cắt Mã thiết bị Kích thước

3VT2

200

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117

250

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117