Schneider

Thiết bị điện Schneider Electric : ACB, MCCB, MCB, ELCB, biến tần, PLC

EOCR-3DM : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha

EOCR-3DM : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

DOVR : relay bảo vệ thiếu áp DC

DUVR : Relay bảo vệ thiếu áp DC của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

EOCR-3DD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha

EOCR-3DD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, mất cân pha, đảo pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

DOVR : relay bảo vệ quá áp DC

DOVR : Relay bảo vệ quá áp DC của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric). Sử dụng để bảo vệ quá áp cho thiết bị điện 1 chiều.

EGR : Relay bảo vệ dòng rò (sử dụng nguyên lý dòng rò, ZCT) của Samwha

EGR (Electronic Ground Fault Relay ): Relay bảo vệ dòng rò (sử dụng nguyên lý dòng rò, ZCT) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric). Sử dụng kết hợp với biến dòng thứ tự không của Samwha

Schneider Electric MCB

CB tép (MCB) của Schneider Electric. Dòng sản phẩm lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 1 cực, 2 cực, 3 cực, 4 cực.

EFR : Relay bảo vệ chạm đất sử dụng PCT Samwha

EFR : Relay bảo vệ chạm đất sử dụng với biến dòng bảo vệ (PCT) Samwha (Bây giờ là Schneider Electric) hoặc của các hãng khác.

Schneider Electric RCCB

CB tép chống dòng rò(MCB RCCB) của Schneider Electric. Dòng sản phẩm lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 2 cực, 4 cực,.

DOVR : relay bảo vệ thiếu áp DC

DVR : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp DC của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Schneider Electric MCCB

CB khối (MCCB) của Schneider Electric. Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.