Schneider Electric RCCB

CB tép chống dòng rò(MCB RCCB) của Schneider Electric. Dòng sản phẩm lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 2 cực, 4 cực,. Đạt tiêu chuẩn IEC 61008