EGR : Relay bảo vệ dòng rò (sử dụng nguyên lý dòng rò, ZCT) của Samwha

EGR (Electronic Ground Fault Relay ): Relay bảo vệ dòng rò (sử dụng nguyên lý dòng rò, ZCT) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric). Sử dụng kết hợp với biến dòng thứ tự không của Samwha

Protective Item

Trip Time

Ground Fault

0.2 ~ 2.0 sec

Specficication

Ground Fault(GF) Current Setting

Type

Range

05

50 ~ 500mA

10

100 ~1000mA

20

500 ~ 2.500mA

Trip Time Setting

O-TIME

0.2 ~ 2.0 sec

Reset

Manual/Electrical
(Push RESET Button or Interrupt Supply Power)

Power Suppy

110/220VAC, 50/60HZ

Output Relay

Mode/Rating

1-SPDT(1C), 3A/250VAC, Resistive

Status

Normally De-energized

Mounting

35mm DIN-Rail / Panel