Schneider

Thiết bị điện Schneider Electric : ACB, MCCB, MCB, ELCB, biến tần, PLC

Masterpact NT

Schneider Electric ACB Masterpact NT, dòng điện định mức 630A, 800A, dòng cắt 42kA.

Schneider Electric

Máy cắt không khí Schneider Electric, dòng điện định mức 1000A, 1250A, 1600A, dòng cắt 42kA.

Schneider Electric contactor

Khởi động từ, contactor của Schneider Electric. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

Masterpact H2

ACB Schneider Masterpact H2, dòng điện 600A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A dòng cắt 50kA