Tài liệu kỹ thuật Mikro

Tài liệu kỹ thuật Mikro : catalogue, user manual, hướng dẫn sử dụng, cài đặt thiết bị Mikro

Mikro (Malaysia)là hãng chuyên sản xuất các loại relay bảo vệ quá dòng, chạm đất, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, bộ điều khiển tụ bù. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Mikro bao gồm :Mikro (Malaysia) - Bộ điều khiển tụ bù, Relay bảo vệ :
 1. PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 12, 14 cấp của Mikro (Malaysia)
 2. PFR140 user manual : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 12, 14 cấp của Mikro
 3. PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp của Mikro (Malaysia)
 4. MK300 : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK300 của Mikro
 5. MK300 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK300 của Mikro
 6. MK330 : Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK330của Mikro
 7. MK330 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò (Earth Leakage Relay) MK330của Mikro
 8. MK301A : Relay bảo vệ dòng rò MK301 của Mikro (thông dụng)
 9. MK301A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò MK301 của Mikro
 10. DIN330 : Relay bảo vệ dòng rò DIN330 của Mikro
 11. DIN330 - Tiếng việt : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN330 (Tiếng Việt)
 12. DIN330 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN330 của Mikro
 13. DIN310 : Relay bảo vệ dòng rò DIN310 của Mikro (thông dụng)
 14. DIN310 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN310 của Mikro
 15. DIN300 : Relay bảo vệ dòng rò DIN300 của Mikro (thông dụng)
 16. DIN300 - Tiếng việt : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300 (Tiếng Việt)
 17. DIN300 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò DIN300 của Mikro
 18. ZCT : Biến dòng thứ tự không của Mikro (Malaysia) dùng với Relay bảo vệ dòng rò
 19. MK201A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (Earth Fault) MK201a của Mikro (thông dụng)
 20. MK201A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (Earth Fault) MK201a của Mikro
 21. MK202A : Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK202a của Mikro
 22. MK202A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK202a của Mikro
 23. MK231A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK231a của Mikro
 24. MK231A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK231a của Mikro
 25. MK232A : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK232a của Mikro
 26. MK232A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất (EF) MK232a của Mikro
 27. MK203A : Catalog Relay bảo vệ quá dòng (Over Current) MK203a của Mikro
 28. MK203A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (Over Current) MK203a của Mikro
 29. MK204A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK204a của Mikro (thông dụng)
 30. MK204A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK204a của Mikro (thông dụng)
 31. MK233A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK233a của Mikro
 32. MK233A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK233a của Mikro
 33. MK234A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK234a của Mikro
 34. MK234A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng (OC) MK234a của Mikro
 35. MK1000A : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK1000 của Mikro
 36. MK1000A : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK1000 của Mikro
 37. MK2200 : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK2200 của Mikro
 38. MK2200 : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF) MK2200 của Mikro
 39. MX100 : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100 của Mikro
 40. MX200 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp MX200 của Mikro
 41. MU250 : Relay bảo vệ quá áp, kém áp, thứ tự pha, mất cân pha... MU250 của Mikro
 42. MU250 : User Manual relay bảo vệ áp MU250 của Mikro
 43. MU2300 : Catalogue Relay bảo vệ áp cao cấp MU2300 của Mikro
 44. MU2300 : Hướng dẫn sử dụng relay bảo vệ áp cao cấp MU2300 của Mikro
 45. RPR415 : Catalogue relay bảo vệ công suất ngược RPR415 của Mikro
 46. AN112 / AN120 : Catalogue thiết bị hiển thị, cảnh báo Mikro Annunciator ANN112 / ANN120
 47. AN112 / AN120 : User Manual thiết bị hiển thị, cảnh báo Mikro Annunciator ANN112 / ANN120
Tài liệu kỹ thuật Mikro MK233a : Relay bảo vệ quá dòng (OC).

Tải về máy Catalogue Mikro MK233a

Tải về máy Mikro MK233a user manual

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK1000a : Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF).

Tải về máy Catalogue Mikro MK1000a

Tải về máy Catalogue Mikro MK1000a Tiếng việt

Tải về máy Mikro MK1000a User manual

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK2200 : Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất (OC/EF).

Tải về máy Catalogue Mikro MK2200

Tải về máy Catalogue Mikro MK2200 Tiếng việt

Tải về máy Catalogue Mikro MK2200 Tiếng việt

Tài liệu kỹ thuật Mikro MX100 : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha.

Tải về máy Catalogue Mikro MX100

Tải về máy Catalogue Mikro MX100 Tiếng Việt


Link dự phòng khác

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK301a : Relay bảo vệ dòng rò, size 96x96mm.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro MX200a : Relay bảo vệ mất pha, quá áp, kém áp.

Tải về máy Catalogue Mikro MX200a

Tải về máy Catalogue Mikro MX200a Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK300a : Relay bảo vệ dòng rò, size 96x96mm.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro MU250 : Relay bảo vệ mất pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng áp.

Tải về máy Catalogue Mikro MU250

Tải về máy Catalogue Mikro MU250 Tiếng Việt

Tải về máy Mikro MU 250 User Manual

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK330a : Relay bảo vệ dòng rò, size 96x96mm.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro MU2300 : Relay bảo vệ mất pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng áp.

Tải về máy Catalogue Mikro MU2300

Tải về máy Tài liệu Mikro MU2300

Tải về máy Mikro MU2300 user manual

Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN330 : Relay bảo vệ dòng rò, lắp DIN rail.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro RPR415 : Relay bảo vệ công suất ngược.

Tải về máy Catalogue Relay công suất ngược RPR415

Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN300 : Relay bảo vệ dòng rò, lắp DIN rail.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro AN120 : Bộ lập trình cảnh báo.

Tải về máy Catalog Mikro AN112

Tải về máy Tài liệu Mikro AN112

Tải về máy Hướng dẫn sử dụng Mikro AN112

Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN310 : Relay bảo vệ dòng rò, lắp DIN rail.

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Mikro AN120 : Bộ lập trình cảnh báo.

Tải về máy Catalog Mikro AN112

Tải về máy Tài liệu Mikro AN112

Tải về máy Hướng dẫn sử dụng Mikro AN112

Tài liệu kỹ thuật Mikro ZCT : Biến dòng thứ tự không dùng với Relay bảo vệ dòng rò.

Tải về máy Catalogue ZCT Mikro

Tải về máy Catalogue ZCT Mikro Tiếng Việt

Tải về máy ZCT Mikro user manual

Tài liệu kỹ thuật Mikro DM38 : đồng hồ tủ điện đa năng lắp DIN rail

Tải về máy Catalog Mikro DPM38

Tải về máy Hướng dẫn sử dụng DPM38

Tài liệu kỹ thuật Mikro DPM380 : đồng hồ tủ điện đa năng lắp mặt tủ size 96x96mm

Tải về máy Catalogue Mikro DPM380

Tải về máy Mikro DPM380 user manual

/view?usp=sharing
Tài liệu kỹ thuật Mikro MPR500 : relay bảo vệ quá tải, non tải, ngắn mạch, chạm đất, mất cân bằng động cơ

Tải về máy Catalog Mikro MPR500

Tải về máy Catalogue MCB C&S

Tài liệu kỹ thuật Tụ bù Mikro : 1 pha, 3 pha 230V, 440V

Tải về máy Catalogue tụ bù Mikro

Tài liệu kỹ thuật Mikro MK232a : Relay bảo vệ chạm đất.

Tải về máy Catalogue Mikro MK232a

Tải về máy Mikro MK232a user manual

Tài liệu kỹ thuật Cuộn kháng Mikro : dùng cho tụ bù 3 pha các loại

Tải về máy Catalogue Cuộn kháng tụ bù Mikro


Link backup