Tài liệu kỹ thuật Mikro DPM380 : đồng hồ tủ điện đa năng lắp mặt tủ size 96x96mm