Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN330 : Relay bảo vệ dòng , lắp DIN rail.