bảng giá thiết bị điện ls mới nhất

Bảng giá thiết bị đóng cắt LS 01/06/2023 gồm giá MCB, thiết bị Chống sét, Contactor, relay nhiệt,MCCB, ACB. Có bảng giá pdf và excel

  1. Bảng Giá MCB LS
  2. Bảng giá chống sét LS
  3. Bảng giá Contactor LS
  4. Bảng giá Relay nhiệt LS
  5. Bảng giá MCCB LS
  6. Bảng giá ACB LS
  7. Bảng giá thiết bị đóng cắt LS PDF
  8. Bảng giá thiết bị đóng cắt LS Excel

 

 

 

Bảng Giá MCB LS
Mã MCB
Aptomat
Dòng điện
In (A)
Dòng cắt
Icu(KA)
Giá bán
VND
BKN 1P / BKJ63N 1P 6-10-16-20-25-32A 6KA 91,000
BKN 1P / BKJ63N 1P 40-50-63A 6KA 96,000
BKN 2P / BKJ63N 2P 6-10-16-20-25-32A 6KA 199,000
BKN 2P / BKJ63N 2P 40-50-63A 6KA 204,000
BKN 3P / BKJ63N 3P 6-10-16-20-25-32A 6KA 316,000
BKN 3P / BKJ63N 3P 40-50-63A 6KA 321,000
BKN 4P / BKJ63N 4P 6-10-16-20-25-32A 6KA 459,000
BKN 4P / BKJ63N 4P 40-50-63A 6KA 555,000
BKN-b 1P 6-10-16-20-25-32A 10KA 128,000
BKN-b 1P 40-50-63A 10KA 149,000
BKN-b 2P 6-10-16-20-25-32A 10KA 277,000
BKN-b 2P 40-50-63A 10KA 314,000
BKN-b 3P 6-10-16-20-25-32A 10KA 444,000
BKN-b 3P 40-50-63A 10KA 541,000
BKN-b 4P 6-10-16-20-25-32A 10KA 663,000
BKN-b 4P 40-50-63A 10KA 775,000
BKH 1P 80-100A 10KA 250,000
BKH 1P 125A 10KA 459,000
BKH 2P 80-100A 10KA 535,000
BKH 2P 125A 10KA 602,000
BKH 3P 80-100A 10KA 845,000
BKH 3P 125A 10KA 940,000
BKH 4P 80-100A 10KA 1,100,000
BKH 4P 125A 10KA 1,430,000

 

 

 

Bảng giá thiết bị chống sét LS
Mã chống sét
SPD
Rated voltage
KV-KA
Số cực
Pole
Giá bán
VND
BK05S-T3 2P 385V 10KV 1,330,000
BK05S-T3 4P 385V 10KV 2,650,000
BK10S-T2 2P 385V 20KA 1,480,000
BK10S-T2 3P 385V 20KA 1,700,000
BK10S-T2 4P 385V 20KA 2,960,000
BK20S-T2 2P 385V 40KA 1,680,000
BK20S-T2 3P 385V 40KA 1,940,000
BK20S-T2 4P 385V 40KA 4,080,000
BK30S-T2 2P 385V 60KA 1,950,000
BK30S-T2 3P 385V 60KA 2,400,000
BK30S-T2 4P 385V 60KA 4,340,000
BK40S-T2 1P 385V 80KA 1,750,000
BK40S-T2 2P 385V 80KA 2,100,000
BK40S-T2 3P 385V 80KA 3,370,000
BK40S-T2 4P 385V 80KA 5,200,000
SPL2-80S 220VAC-3.0KV-80KA 2W+G 7,750,000
SPY2-40S 380/220VAC-2.5KV-40KA 4W+G 7,750,000
SPY2-80S 380/220VAC-3.0KV-80KA 4W+G 10,710,000
SPY1-120S 380/220VAC-2.0KV-120KA 4W+G 13,260,000
SPY1-160S 380/220VAC-2.0KV-160KA 4W+G 17,500,000
SPY1-200S 380/220-2.0KV-200KA 4W+G 18,500,000
SPT2-40S 220VAC-2.5KV-40KA 3W+G 8,360,000
SPT2-40S 380VAC-2.5KV-40KA 3W+G 8,360,000
SPT2-80S 380VAC-3.0KV-80KA 3W+G 12,000,000
SPT1-120S 380VAC-2.0KV-120KA 3W+G 13,770,000
SPT1-160S 380VAC-2.0KV-160KA 3W+G 17,540,000
SPT2-80S 440VAC-3.0KV-80KA 3W+G 12,000,000
SPT1-120S 440VAC-2.0KV-120KA 3W+G 13,770,000
SPT1-160S 440VAC-2.0KV-160KA 3W+G 17,540,000
SPY-220S 240KA AC220/380V, < 2.0KV 4W+G  

 

 

 

Bảng Giá Contactor LS
Mã Contactor
Khởi động từ
Dòng điện
In (A)
Giá bán
VND
MC-6a (1) 6A (1a) 315,000
MC-9a (1) 9A (1a) 337,000
MC-12a (1) 12A (1a) 357,000
MC-18a (1) 18A (1a) 530,000
MC-9b (2) 9A (1a1b) 357,000
MC-12b (2) 12A (1a1b) 403,000
MC-18b (2) 18A (1a1b) 580,000
MC-22b (2) 22A (1a1b) 715,000
MC-32a (2) 32A (2a2b) 1,020,000
MC-40a (2) 40A (2a2b) 1,200,000
MC-50a (3) 50A (2a2b) 1,550,000
MC-65a (3) 65A (2a2b) 1,750,000
MC-75a (4) 75A (2a2b) 1,995,000
MC-85a (4) 85A (2a2b) 2,400,000
MC-100a (4) 100A (2a2b) 3,150,000
MC-130a (5) 130A (2a2b) 3,800,000
MC-150a (5) 150A (2a2b) 4,900,000
MC-185a (6) 185A (2a2b) 6,000,000
MC-225a (6) 225A (2a2b) 7,250,000
MC-265a (7) 265A (2a2b) 9,720,000
MC-330a (7) 330A (2a2b) 10,600,000
MC-400a (7) 400A (2a2b) 12,500,000
MC-500a (8) 500A (2a2b) 24,500,000
MC-630a (8) 630A (2a2b) 25,700,000
MC-800a (8) 800A (2a2b) 33,000,000
MC-1260a AC100-240V, DC100-220V 2a2b  
MC-1400a AC100-240V, DC100-220V 2a2b  
MC-1700a AC100-240V, DC100-220V 2a2b  
MC-2100a AC100-240V, DC100-220V 2a2b  
MR-4 (2NO+2NC) Contactor relays 4 Poles AC 470,000
MR-6 (3NO+3NC) Contactor relays 6 Poles AC 560,000
MR-8 (4NO+4NC) Contactor relays 8 Poles AC 650,000
MR-4 (2NO+2NC) Contactor relays 4 Poles DC 540,000
MR-6 (3NO+3NC) Contactor relays 6 Poles DC 620,000
MR-8 (4NO+4NC) Contactor relays 8 Poles DC 730,000

 

 

 

Bảng giá relay nhiệt LS
Mã relay nhiệt
Overload relay
Dòng điện
In (A)
Giá bán
VND
MT-12 (1) 0.63~18A 360,000
MT-32 (2) 0.63~19A 395,000
MT-32 (2) 21.5~40A 395,000
MT-63 (3) 34-50, 45-65A 780,000
MT-95 (4) 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A 1,300,000
MT-150 (5) 80-105A, 95-130A,110-150A 1,900,000
MT-225 (6) 85-125,100-160,120-185,160-240A 3,085,000
MT-400 (7) 200-330A và 260-400A 4,490,000
MT-800 (8) 400-630A và 520-800A 8,300,000

 

 

 

Bảng giá MCCB 2P (APTOMAT 2 cực) hiệu LS
Mã MCCB
APTOMAT
Dòng điện
In (A)
Dòng cắt
Icu(KA)
Giá bán
VND
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 770,000
ABN62c 60A 30 865,000
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 1020,000
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 1,880,000
ABN402c 250-300-350-400A 50 4,590,000
ABN802c 500-630A 50  
ABS32c 10~30A 25 735,000
ABS52c 30~50A 35 815,000
ABS102c 40-50-60-75-100-125A 85 1,360,000
ABS202c 125-150-175-200-225-250A 85 2,100,000
BS32c (không vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 87,000
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 124,000

 

 

 

Bảng giá MCCB 3P (APTOMAT 3 cực) hiệu LS
Mã MCCB
APTOMAT
Dòng điện
In (A)
Dòng cắt
Icu(KA)
Giá bán
VND
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN53c 15-20-30-40-50A 18 880,000
ABN63c 60A 18 1,020,000
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 1,170,000
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 2,220,000
ABN403c 250-300-350-400A 42 5,590,000
ABN803c 500-630A 45 12,750,000
ABN803c 700-800A 45 13,770,000
ABS33c 5A-10A 14 860,000
ABS53c 15-20-30-40-50A 22 970,000
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,580,000
ABS203c 125,150,175,200,225,250A 42 2,600,000
ABS403c 250-300-350-400A 65 5,920,000
ABS803c 500-630A 75 12,750,000
ABS803c 700-800A 75 13,770,000
ABS1003b 1000A 65 26,010,000
ABS1203b 1200A 65 27,540,000
TS1000N 3P 1000A 50 40,000,000
TS1250N 3P 1250A 50 42,000,000
TS1600N 3P 1600A 50 53,000,000
TS1000H 3P 1000A 70 41,000,000
TS1250H 3P 1250A 70 45,000,000
TS1600H 3P 1600A 70 53,000,000
TS1000L 3P 1000A 150 59,000,000

 

 

 

Giá MCCB 4P LS
Mã MCCB
Mã Aptomat
Dòng điện
In (A)
Dòng căt
Icu(KA)
Giá bán
VND
ABN54c 15, 20, 30, 40, 50A 18 1,170,000
ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 1,430,000
ABN204c 125,150,175,200,225,250A 30 2,700,000
ABN404c 250-300-350-400A 42 6,430,000
ABN804c 500-630A 45 12,040,000
ABN804c 700-800A 45 14,080,000
ABS54c 15-20-30-40-50A 22 1,220,000
ABS104c 20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,840,000
ABS204c 150,175,200,225,250A 42 3,060,000
ABS404c 250-300-350-400A 65 7,290,000
ABS804c 500-630A 75 15,810,000
ABS804c 800A 75 17,850,000
ABS1004b 1000A 65 30,090,000
ABS1204b 1200A 65 32,640,000
TS1000N 4P 1000A 50 48,000,000
TS1250N 4P 1250A 50 51,000,000
TS1600N 4P 1600A 50 62,000,000
TS1000H 4P 1000A 70 52,000,000
TS1250H 4P 1250A 70 59,000,000
TS1600H 4P 1600A 70 75,000,000

 

 

 

Bảng giá ACB LS
Mã ACBDong điện
In (A)
Dòng cắt
Icu(KA)
Giá bán
AN-06D3-06H AG6 630A 65 42,300,000
AN-08D3-08H AG6 800A 65 46,800,000
AN-10D3-10H AG6 1000A 65 47,800,000
AN-13D3-13H AG6 1250A 65 49,200,000
AN-16D3-16H AG6 1600A 65 54,000,000
AS-20E3-20H AG6 2000A 85 72,000,000
AS-25E3-25H AG6 2500A 85 101,000,000
AS-32E3-32H AG6 3200A 85 115,000,000
AS-40E3-40V AG6 4000A 85 196,000,000
AS-40F3-40H AG6 4000A 100 202,000,000
AS-50F3-50H AG6 5000A 100 206,000,000
AS-63G3-63H AG6 6300A 120 340,000,000
AN-06D4-06H AG6 630A 65 48,000,000
AN-08D4-08H AG6 800A 65 52,600,000
AN-10D4-10H AG6 1000A 65 54,000,000
AN-13D4-13H AG6 1250A 65 57,000,000
AN-16D4-16H AG6 1600A 65 62,000,000
AS-20E4-20H AG6 2000A 85 86,000,000
AS-25E4-25H AG6 2500A 85 118,000,000
AS-32E4-32H AG6 3200A 85 140,000,000
AS-40E4-40V AG6 4000A 85 235,000,000
AS-40F4-40H AG6 4000A 100 242,000,000
AS-50F4-50H AG6 5000A 100 248,000,000
AS-63G4-63H AG6 6300A 120 440,000,000