Bảng giá vỏ tủ điện kín nước áp dụng từ 01/10/2013 gồm các kích thước tủ thông dụng, Tole dày 1.2mm, 1.5mm

 

 
Tải về máy Bảng giá vỏ tủ điện kín nước 2013Người viết :