Bảng giá biến dòng hạ thế EMIC năm 2020 loại tròn CT0.6 CL0.5 50/5A đến 5000/5A và loại vuông HT CL1.

Bảng giá biến dòng hạ thế CT0.6 Gelex EMIC

bang gia biến dòng emic ct0.6

Mã biến dòng, tỉ sốKích thước (mm)GIÁ (VNĐ)
CT0.6 - 50/5A, 75/5A - 5VA - CCX 0.5 - W = 2 (quấn 2 vòng) Phi 23, H120xL110xW53 445,000
CT0.6 - 100/5A, 125/5A, 150/5A - 5VA - CCX 0.5 - N1 Phi 23, H120xL110xW53 445,000
CT0.6 - 200/5A, 250/5A - 10VA - CCX 0.5 -N1 Phi 38, H120xL110xW53 445,000
CT0.6 - 300/5A, 10VA - 400/5A, 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 50, H136xL110xW45 445,000
CT0.6 - 500/5A, 600/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 50, H136xL110xW45 460,000
CT0.6 - 400/5A, 500/5A, 600/5A - 15VA - CL 0.5 - N1 - PHI 80MM Phi 80, H172xL135xW45 570,000
CT0.6 - 800/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 80, H172xL135xW45 590,000
CT0.6 - 1000/5A, 1200/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 80, H172xL135xW45 660,000
CT0.6 - 1500/5A , 1600/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 110, H215xL180xW45 780,000
CT0.6 - 2000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 110, H215xL180xW45 800,000
CT0.6 - 2500/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 110, H215xL180xW45 950,000
CT0.6 - 3000/5A, 3200/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 125, H242xL205xW53 1,050,000
CT0.6 - 4000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 125, H242xL205xW53 1,200,000
CT0.6 - 5000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 Phi 125, H242xL205xW53 1,380,000

Bảng giá biến dòng vuông EMIC

bang gia bd emic vuong

Mã biến dòng, tỉ số Kích thước (mm) GIÁ (VNĐ)
HT4N, 50/5A, CL1, 5VA, quấn 2 vòng, kiểu EM4H08 32x32 / H100xW75xD47 306,000
HT5N, 100/5A, 150/5A, CL1, 5VA, kiểu EM4H08 32x32 / H100xW75xD47 306,000
150/5A, 200/5A, 250/5A, CL1, 5VA, Kiểu EM4H09 42x42 / H100xW75xD44 306,000
300/5A, 400/5A, CL1, 5VA, Kiểu EMH10 52x52 / H128xW102xD60 306,000
500/5A, 600/5A, CL1, 10VA, Kiểu EMH10 52x52 / H128xW102xD60 314,000
800/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 406,000
1000/5A, 1200/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 453,000
1500/5A, 1600/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 536,000
2000/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 547,000
2500/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 651,000
3000/5A, 3200/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 714,000
4000/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 68x103 / H156xW144xD60 829,000

Bảng giá biến dòng Emic pdf