Teco

Thiết bị điện Teco : ACB, MCCB, MCB, biến tần

teco to-630eb

TO-800EB : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 700A, 800A; icu = 35kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.

teco cu-23

CU-32R : Contactor TECO; dòng điện 32A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-11

CU-11 : Contactor TECO; dòng điện 11A ở 440VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-40

CU-40 : Contactor TECO; dòng điện 40A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-16

CU-16 : Contactor TECO; dòng điện 16A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-50

CU-50 : Contactor TECO; dòng điện 52A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-18

CU-18 : Contactor TECO; dòng điện 22A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-65

CU-65 : Contactor TECO; dòng điện 64A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-23

CU-23 : Contactor TECO; dòng điện 27A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.

teco cu-80

Teco CU-80 : Contactor; dòng điện 80A ở 380VAC; Tiêu chuẩn SA, UL, TUV, CE.