Bảng giá Fotek bao gồm giá các loại cảm biến quang Fotek, cảm biến từ Fotek, Cảm biến nhiệt, bộ điều khiển nhiệt độ Fotek, tháng 6/2020

Nội dung chính

  1. Bảng giá Cảm biến quang Fotek loại trực tiếp
  2. Bảng giá Cảm biến quang phản xạ gương Fotek
  3. Bảng giá Cảm biến quang phản thu phát Fotek
  4. Bảng giá Fotek full pdf

Bảng giá Cảm biến quang Fotek loại trực tiếp

Mã cảm biếnĐiện áp, Ngõ ra, khoảng cáchGiá
A3R-1MX AUTO VOLT , Relay  NO, 2M, loại vuông 570,000
A3R-2MX AUTO VOLT, Relay NO,  2M, loại vuông 742,700
A3R-30X AUTO VOLT, Relay  NO, 30CM, loại vuông 570,000
CDR-30X 10-30 VDC, NPN&PNP NO, 30CM, hình trụ φ18 435,300
CDR-30XB 10-30 VDC, NPN&PNP NC, 30CM, hình trụ φ18 435,300
CDR-10X 10-30 VDC, NPN&PNP NO, 10CM, hình trụ φ18 435,300
CDR-10XB 10-30 VDC, NPN&PNP  NC, 10CM, hình trụ φ18 435,300
CAR-10X 90-250 VAC, SCR NO, 10CM, hình trụ φ18 618,400
E2R-30N 10-30 VDC, NPN  NO/NC, 30CM, loại mini 670,200
E3R-60X AUTO VOLT, NPN&PNP NO, 60CM, loai mini, có thể điều chỉnh 865,400
EX-30N 10-30 VDC, NPN  NO, 30CM, loại mini 777,300
FL-13N 10-30 VDC, NPN   NO/NC, cảm biến mức nước φ13 1,043,300
FR-1MX 10-30 VDC, NPN&PNP NO, có thể điều chỉnh 757,900
FR-2MX 10-30 VDC, NPN&PNP NO, 2M, có thể điều chỉnh 811,800
MR-30X 10-30 VDC, NPN&PNP  NO, 30CM, loại vuông, mini 552,700
MR-60X 10-30 VDC, NPN&PNP NO, 60CM, loại vuông, mini 552,700
MF-06R AUTO VOLT, Relay  NO/NC, sử dụng cáp quang FRR-51 881,300
PH07-03N 10-30 VDC, NPN  NO, 30MM, hình trụ φ7 865,400
PH08-03N 10-30 VDC, NPN  NO, 30MM, hình trụ φ8 865,400
UR-30N 10-30 VDC, NPN Light/Dark ON, 300MM, có thể điều chỉnh 680,500
UR-30P 10-30 VDC, PNP Light/Dark ON, 300MM, có thể điều chỉnh 680,500
SV-2M Sử dụng qua bộ khuếch đại 430,100
R18-30X 10-30 VDC, NPN&PNP, 30CM, hình trụ φ18 ( loại ngắn) 652,100

Bảng giá Cảm biến quang Fotek phản xạ gương

Mã cảm biếnĐiện áp, Ngõ ra, khoảng cáchGiá
A3G-2MR AUTO VOLT, Relay NO, 2M, có thể điều chỉnh 673,600
A3G-4MR AUTO VOLT, Relay NO, 4M có thể điều chỉnh 725,400
CAM-2MX 90-250 VAC, SCR NO, 0.1-2M, hướng ngang 576,900
CAM-2MX-V 90-250 VAC, SCR NO, 0.1-2M, hướng dọc 576,900
CDM-2MX 10-30 VDC, NPN&PNP NO, 0.1-2.5M, hình trụ φ18, có thể điều chỉnh 435,300
DM-1MN 10-30 VDC, NPN, 0.1-1.6M 397,300
DM-1MP 10-30 VDC, PNP, 0.1-1.6M 421,400
E2G-1MR 10-30 VDC,  NPN, 1M 974,200
E2G-2MR 10-30 VDC,  NPN, 2M 974,200
E3G-8MX AUTO VOLT, Relay, 8M 690,900
MG-2MX 10-30 VDC, NPN &PNP, 2M 552,700
M18-3MX 10-30 VDC, NPN &PNP, 3M 635,600
MR Gương sensor 88,100

Bảng giá Cảm biến quang Fotek thu phát

Mã cảm biếnĐiện áp, Ngõ ra, khoảng cáchGiá

A3T-3MX AUTO VOLTE, Relay NO, 3M, loại vuông 732,400
A3T-10MX AUTO VOLTE, Relay NO, 10M, loại vuông 836,000
A3T-20MX AUTO VOLTE, Relay NO, 20M, loại vuông 856,700
A3T-20MNB AUTO VOLTE, Relay NC, 20M, loại vuông 856,700
A3T-20MXP AUTO VOLTE, Relay NO, 20M, loai vuông, IP67 Chống nước 1,074,400
CDT-10MX 10-30 VDC, NPN/PNP NO, 10CM, φ18 836,000
CDT-10MXB-M12 10-30 VDC, NPN/PNP NC, 10CM, φ18, sử dụng Jack M12 836,000
E3T-10MX AUTO VOLTE, Relay NO, 10M,  836,000
K2T-15MN 10-30 VDC, NPN Light/Dark ON, 15M,  1,085,700
K2T-15MP 10-30 VDC, PNP Light/Dark ON, 15M,  1,085,700
MT-6MX 10-30 VDC, NPN/PNP NO, 6M, loại vuông mini 746,200
PT-6MX 10-30 VDC, NPN/PNP NO, 6M, loại vuông mini,sử dụng Jack M12 775,500
SC-6M 6M,  , , sử dụng qua A-11 431,800
T18-3MNB-PE 10-30 VDC, NPN NC, 30M, φ18 846,400
T18-6MX 10-30 VDC, NPN/PNP NO, 6M, φ18 817,800