Bảng giá tụ bù Enerlux 01/06/2012 gồm giá tụ Enerlux 1 pha, tụ bù 3 pha, bộ điều khiển tụ bù

alt : Bảng giá tụ bù Enerlux