Tài liệu kỹ thuật Selec 800POD : bộ định thời off delay, lắp DIN rail :