selec mv305

Selec MV305 là đồng hồ volt hiện số, kích thước 96x96mm, khẳng định đẳng cấp cho tủ điện, đọc thông số dễ dàng nhanh chóng.

Có thể dùng thay thế đồng hồ kim ngay nếu cùng kích thước.


ĐẶC ĐIỂM
  • - Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số
  • - 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
  • - Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
  • - Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
  • - Size 96x96mm / Kích thước 96x96mm


Thông tin thêm về sản phẩm :
Download catalog : MV305
Download Bảng giá : Bảng giá thiết bị Selec


Những sản phẩm cùng chủng loại :
EM368 : Đồng hồ công suất, điện năng, cos phi
Đồng hồ tủ điện đa năng : EM306, VAF36, MFM309, MFM383, MFM384


Những sản phẩm liên quan :
Hướng dẫn nối dây, sử dụng Selec MV305