LodeStar 330

Lodestar 330 (RF power meter) là máy đo công suất sóng RF. Tần số 1.8 đến 530MHz, dải đo 4W / 20W / 200W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications:
 • Model: 330
 • Frequency range: 1.8 ~ 520MHz.
 • Measurable power range: 0 - 200w.
 • Power range: 4W / 20W / 200W.
 • Power measurement accuracy
  • 4W range ±10% (on full scale).
  • 20W range ±5% (on full scale).
  • 200W range ±5% (on full scale).
 • Minimum power for SWR measurement: 4W.
 • SWR measurement: 10 ~ ∞.
 • Insertion loss: Less than 0.3dB.
 • Input / output impedance: 50Ω.
 • Input / output connection plugs: SO ~ 239.