PLC CPM1A

Bộ lập trình (progamable logic control) CPM1A của Omron
  • Kích thước nhỏ gọn
  • Có thể mở rộng lên tới 160 I/O
  • Nhiều loại CPU: 10, 20, 30, 40 I/O
  • Ngõ ra phát xung 2kHz,ngõ vào đếm tốc độ cao: 5kHz 1 pha, 2.5kHz 2 pha
  • Khối mở rộng 8in, 8out, 20 I/O hoặc 40 I/O. Các module A/D, D/A, nhiệt độ, mạng Profibus, DeviceNet, Compobus-S
  • Phần mềm lập trình CX-Programmer V3.2 miễn phí
  • Có thể gắn thêm tối đa 3 khối mở rộng vào mỗi CPU 30 hoặc 40 I/O. Các CPU 10 và 20 I/O không hỗ trợ mở rộng thêm các khối I/O.

Model thông dụng
CPM1A-20CDR-A-V1 Loại 20 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM1A-30CDR-A-V1 Loại 30 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM1A-40CDR-A-V1 Loại 40 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.