PLC CP1L

Bộ điều khiển lập trình (PLC) CP1L của Omron
 • Tối đa 160 I/O, truyền thông RS-232/ 485/ 422.
 • Kết nối Môđun mở rộng CPM1 (tối đa 3 Môđun cho CPU 30, 40 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O)
 • Có thể sử dụng các module mở rộng của các họ PLC CPM_A
 • Đầu vào tương tự 0-10V (256)
 • Đầu vào / ra xung 100kHz. Bộ nhớ 5/10 Kstep, có bộ nhớ ngoài.
 • Lập trình cổng USB bằng CX-P V7.1 Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator

  • Model thông dụng
   CP1L-M20DR-A Loại 20 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
   CP1L-M30DR-A Loại 30 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
   CP1L-M40DR-A Loại 40 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.

   CP1W-CIF01 Cổng kết nối truyền thông RS-232.
   CP1W-CIF11 Cổng kết nối truyền thông RS-485.