Quy định, quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn trong ngành điện

Nơi tập trung các bài viết về Quy định, quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn trong ngành điện

Hệ dẫn điện đến 35kV: Phạm vi áp dụng và định nghĩa

II.2.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện điện áp đến 35kV điện xoay chiều và một chiều. Yêu cầu bổ sung đối với các hệ dẫn điện lắp đặt tại các vùng dễ nổ và dễ cháy được nêu tương ứng trong quy phạm ở vùng dễ cháy nổ. Chương này không áp dụng cho các hệ dẫn điện đặc biệt dùng cho thiết bị điện phân, lưới ngắn của thiết bị nhiệt điện, cũng như hệ dẫn điện có kết cấu được qui định trong các quy phạm hoặc tiêu chuẩn đặc biệt.

Chương này áp dụng cho việc chọn thiết bị và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch dùng điện xoay chiều tần số 50Hz. Khi chọn sơ đồ tính dòng ngắn mạch, chỉ xét chế độ làm việc lâu dài của thiết bị điện.

Chương này áp dụng cho thiết kế và lắp đặt trang bị nối đất của các thiết bị điện làm việc với điện xoay chiều hoặc một chiều ở mọi cấp điện áp

Chọn tiết diện dây trần, dây bọc, cáp và thanh dẫn; theo mật độ dòng điện kinh tế, tổn thất điện áp, độ phát nóng, dòng điện lâu dài cho phép với cáp lực

Chương này áp dụng cho việc đo điện bằng dụng cụ đo cố định. Các yêu cầu đối với dụng cụ đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số, đo cách điện, đo lường khi hòa đồng bộ.

Quy định về lưới điện và cung cấp điện, phân loại hộ tiêu thụ và chất lượng cấp điện, lưới điện đến 35kV

Chương này áp dụng cho đếm điện năng tại các công trình điện, hộ tiêu thụ điện, các yêu cầu về công tơ điện, biến dòng điện, biến áp đo lường.

Chương I.1 Quy phạm trang bị điện đưa ra các khái niệm, định nghĩa và phạm vi áp dụng, dài 21 trang, nên xem trước khi xem các chương khác