Giám sát điện năng

Các bài viết kỹ thuật về giám sát điện năng

Phần mềm EN-VIEW (Energy View) là phần mềm dùng để giám sát các thông số của hệ thống điện (điện năng, điện áp, dòng điện, tần số, cos phi). Phần mềm này hỗ trợ các loại đồng hồ tủ điện của Selec có hỗ trợ chức năng truyền thông Modbus RTU như : EM306-C, MFM383-C, MFM384-C, EM368-C. EN-VIEW hỗ trợ tối đa 31 Slave đối với truyền thông Modbus RTU

Để sử dụng được phần mềm EN-VIEW, chúng ta phải đảm bảo việc kết nối và cài đặt địa chỉ của các đồng hố đúng, bao gồm các thao tác sau

  1. Kết nối đúng sơ đồ theo phần cứng RS485
  2. Cài đặt tốc độ truyền thống nhất cho toàn bộ đồng hồ (SLAVE ) và máy vi tính (MASTER)
  3. Cài đặt địa chỉ cho các Slave đúng (1 đến 31), đảm bảo không trùng lắp

Quá trình cài đặt phần mềm EN-VIEW tương tự như quá trình cài đặt các phần mềm bình thường. Lưu ý là key phần mềm EN-VIEW được cấp sau khi chúng ta có số của quá trình cài đặt. Một Serial chỉ cài được cho 1 máy mà thôi. Sau khi cài đặt phần mềm, chúng ta sử dụng phần mềm theo đoạn Video sau : (Nên xem chế độ toàn màn hình)