Biến tần

Các bài viết kỹ thuật về biến tần

Video cài đặt IG5A: Chạy, dừng, thời gian tăng tốc, giảm tốc

cài đặt biến tần IG5A chạy, tăng tốc, giảm tốc

Video cài đặt IG5A: tần số lớn nhất và bảo vệ quá tải

cài đặt tần số max, bảo vệ quá tải biến tần IG5A