Mạng điện - An toàn điện

Mạng điện TT, TN, IT là gì, cách phân biệt các mạng điện đó, so sánh, ưu nhược điểm và ứng dụng của các loại mạng điện đó. An toàn điện khi sử dụng các mạng điện.

Mạng điện TT là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T,I,N,C,S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

 • T : Ter re (te) chỉ việc nối trực tiếp xuống đất
 • I : Isulation cách ly
 • N : Neutral dây trung tính
 • C : Combine kết hợp
 • S : Separate phân biệt, cách ly

Sơ đồ mạng điện trung tính trực tiếp nối đất (TT)

sơ đồ mạng điện TT


Từ sơ đồ ta nhận thấy, cần phải nối đất ở trạm cấp nguồn và ở tải tiêu thụ.

Sơ đồ mạng điện TT khi có nhiều tải tiêu thụ

Ưu, nhược điểm của sơ đồ TT

mạng điện TT


 • Là mạng điện đơn giản trong thiết kế và lắp đặt
 • Thường dùng cho mạng phân phối hạ thế
 • Có thể lắp đặt thiết bị chống dòng rò RCD
 • Sự cố chạm đất 1 pha sẽ trở thành sự cố ngắn mạch 1 pha. Thiết bị bảo vệ quá dòng và dòng rò đều tác động
Vui lòng xem thêm :


Mạng điện TN-C là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T, I, N, C, S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

 • T : Terre (te) chỉ việc nối trực tiếp xuống đất
 • I : Insulation cách ly
 • N : Neu tral dây trung tính
 • C : Combine kết hợp
 • S : Separate phân biệt, cách ly

Sơ đồ mạng điện TN-C

sơ đồ mạng điện TN-C


Mạng điện TN-S khi có nhiều tải tiêu thụ

mạng điện TN-C


Ưu, nhược điểm của sơ đồ TN-S

 • Ít kém chi phí hơn mạng TN-S
 • Thường dùng cho mạng phân phối hạ thế
 • không cho phép lắp đặt thiết bị chống dòng rò RCD
 • Sự cố chạm đất 1 pha sẽ trở thành sự cố ngắn mạch 1 pha. Thiết bị bảo vệ quá dòng và dòng rò đều tác động

Vui lòng xem thêm :


Mạng điện TN-S là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Nắm rõ sơ đồ nối dây, phân biệt được các loại mạng điện này giúp cho người kỹ thuật viên có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn thiết bị và phương án bảo vệ, thi công được tốt.

IEE thường dùng các chữ cái T, I, N, C, S để chỉ các mạng điện. Ý nghĩa các chữ cái này như sau

 • T : Terre (te) chỉ việc nối trực tiếp xuống đất
 • I : Insulation cách ly
 • N : Neu tral dây trung tính
 • C : Combine kết hợp
 • S : Separate phân biệt, cách ly

Sơ đồ mạng điện TN-S

sơ đồ mạng điện TN-S


Mạng điện TN-S khi có nhiều tải tiêu thụ

mạng điện TN-S


Ưu, nhược điểm của sơ đồ TN-S

 • Tốn kém chi phí hơn mạng TT
 • Thường dùng cho mạng phân phối hạ thế
 • Có thể lắp đặt thiết bị chống dòng rò RCD
 • Sự cố chạm đất 1 pha sẽ trở thành sự cố ngắn mạch 1 pha. Thiết bị bảo vệ quá dòng và dòng rò đều tác động

Vui lòng xem thêm :


Mạng điện IT là gì? Sơ đồ nối dây? Ưu nhược điểm?

Mạng điện IT là mạng điện có trung tính cách ly với đất hay nói cách khác là trung tính N có tổng trở cao với đất