Đo đếm điện năng

Các bài viết kỹ thuật về đo đếm điện năng

Cách đọc công tơ điện tử VSE11 qua Modbus RS485. Có thể ứng dụng để đo xa, chốt số tự động

Chọn công tơ điện công tâm, khách quan, không thiên vị

Hiện nay, nhu cầu về phòng trọ, nhà ở tăng lên rất nhiều. Việc thuê mướn, sử dụng nhà ở, phòng trọ sẽ phát sinh các quan hệ về việc mua bán, sử dụng điện. Việc chọn được công tơ điện (đồng hồ điện) đo đếm chính xác sẽ làm người thuê mướn phòng trọ, nhà ở và cả người cho thuê mướn hài lòng. Và trên hết việc tính chọn công tơ phải đảm bảo đo đếm chính xác nhất.

Các thông số trên công tơ 1 pha như 10(40)A, 220V, 450 vòng/kWh, cấp 2 có ý nghĩa gì? Cách đọc công tơ 1 pha

Cách kiểm tra công tơ điện tương đối chính xác, thực hiện đơn giản không cần sử dụng thiết bị đo phức tạp, ai cũng làm được

Hướng dẫn cách đọc chỉ số công tơ điện 3 pha trực tiếp, gián tiếp loại cơ, cơ điện tử, đọc công tơ điện tủ. Hướng dẫn áp dụng cho các loại công tơ 3 pha phổ biến nhất

Hướng dẫn trực quan kèm hình vẽ sơ đồ đấu dây công tơ điện 3 pha gián tiếp 11 đầu dây, sử dụng 3 biến dòng