bảng giá ats vitzro

Bảng giá ats Vitzro 3 vị trí mã 61WN, 62WN, 64WN, 66WN, 68WN, 610WN, 612WN, 616WN, 620WN, 630WN, 21HS, dòng điện 100A đến 3000A. Cập nhật tháng 9/2020

Mã ATSDòng điệnSố cựcGiá
61WN 100A 3P 13,250,000
61WN 100A 4P 13,529,000
62WN 200A 3P 13,250,000
62WN 200A 4P 14,550,000
64WN 400A 3P 16,720,000
64WN 400A 4P 20,940,000
66WN 600A 3P 26,000,000
66WN 600A 4P 30,960,000
68WN 800A 3P 33,620,000
68WN 800A 4P 43,960,000
610WN 1000A 3P 34,670,000
610WN 1000A 4P 46,000,000
612WN 1200A 3P 60,680,000
612WN 1200A 4P 76,160,000
616WN 1600A 3P 68,100,000
616WN 1600A 4P 86,000,000
620WN 2000A 3P 86,600,000
620WN 2000A 4P 111,450,000
630WN 3000A 3P 120,100,000
630WN 3000A 4P 143,000,000
21HS 100A 2P 2,550,000