Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN310 : Relay bảo vệ dòng rò, lắp DIN rail.