vaf39a

VAF39A : đồng hồ tủ điện Selec, đo volt, ampe, tần số, đo thời gian vận hành, hiển thị 3 hàng x 3 led, đo được trung thế qua PT, CT.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan

Bảng giá Selec

Video hướng dẫn sử dụng Selec VAF39AVideo hướng dẫn cài đặt Selec VAF39A