voltage, phase, frequency relay - Selec VFR608

Protection relay Selec VFR608 (Multi function protection relay : under voltage, over voltage, phase loss, phase sequence, phase voltage unbalance, under frequency, over frequency relay

Relay kỹ thuật số bảo vệ tích hợp quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân pha, tần số thấp, tần số cao. Tất cả các chức năng có thể lập trình on/off

FEATURES - TÍNH NĂNG CHÍNH

SPECIFICATION - THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
Relay này sẽ thay thế cho VPR604 và FPR602