Socomec ATys 3S 250A

ATS Socomec ATys 3S 400A dùng chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay


THÔNG SỐ CƠ BẢN


Clip hướng dẫn sử dụng, vận hành


Clip hướng dẫn sử dụng, vận hành chế độ bằng tay