Socomec ATys 3S 125A

Socomec ATys 3S 125A dùng để chuyển đổi nguồn điện tự động, có thể điều khiển tại chỗ, từ xa bằng điện, bằng tay


THÔNG SỐ CƠ BẢN


Clip hướng dẫn sử dụng, vận hành


Clip hướng dẫn sử dụng, vận hành chế độ bằng tay