teco to-630eb

TO-800EB : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 700A, 800A; icu = 35kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan