teco to-630eb

TO-630EB : MCCB dòng kinh tế của TECO, dòng điện 500A, 600A, 630A; icu = 25kA; Tiêu chuẩn Taiwan, Germany, EC.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan